+47 48616264
Menu

Prowadzenie firmy


Prowadzenie firmy

Prowadzenie firmy

Planujesz założenie własnej firmy i zastanawiasz się, jaką rodzaj działalności wybrać?

Zasadniczo trudno powiedzieć, która forma organizacyjna będzie najbardziej odpowiednia dla danej osoby. Wybór formy organizacyjnej powinien być starannie przemyślany przez przedsiębiorcę jeszcze przed otworzeniem firmy. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki. Takie jak liczba uczestników, zakres odpowiedzialności, potrzeba finansowania, osobista sytuacja finansowa uczestników, rodzaj działalności itd. Wybór będzie ważny zarówno pod względem odpowiedzialności, ryzyka w biznesie, kwestii podatkowych, jak i praw i obowiązków właściciela (właścicieli).

Najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej to jednoosobowa działalność gospodarcza/Enkeltpersonforetak (ENK) oraz spółka akcyjna/aksjonærselskap (AS), z kolei rzadziej wybieramy spółkę cywilną/ansvarlig selskap (ANS) lub dels ansvar (DA). Są wady i zalety prowadzenia każdej z powyżej wymienionych form.

Zasięgnąć kompetentnej porady. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowej analizy i pomocy w założeniu firmy, chętnie pomożemy.

Prowadzenie firmy.

Przeczytaj artykuł na stronie wataha.no o firmie jednoosobowej.

Dagpenger w Norwegii.