+47 48616264
Menu

Firma


Firma

Planujesz założenie własnej firmy i zastanawiasz się, jaki rodzaj działalności wybrać? Tutaj możesz przeczytać o najbardziej praktycznych dostępnych formach działalności gospodarczych oraz ich zaletach i wadach.

Jaką firmę preferujesz?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...

Jak wybierać?

Zasadniczo trudno powiedzieć, która forma organizacyjna będzie najbardziej odpowiednia dla danej osoby. Wybór formy organizacyjnej powinien być starannie przemyślany przez przedsiębiorcę jeszcze przed otworzeniem firmy. Wybór będzie ważny zarówno pod względem odpowiedzialności, ryzyka w biznesie, kwestii podatkowych, jak i praw i obowiązków właściciela (właścicieli).

Najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej to jednoosobowa działalnoś

gospodarcza/Enkeltpersonforetak (ENK) oraz spółka akcyjna/aksjonærselskap (AS), z kolei rzadziej wybieramy spółke cywilną/ansvarlig selskap (ANS) lub dels ansvar (DA).

Są wady i zalety prowadzenia każdej z powyżej wymnienionych form. Poniżej przedstawiam podstawowe różnice.

ENK to jednoosobowa to forma organizacyjna, w której jedna osoba działa na własny koszt i ryzyko. W konsekwencji prowadzi do pełnej osobistej odpowiedzialność finansową za długi i zobowiązania w firmie.

Korzyści

 • Brak wymogów dotyczących własnego kapitału.
 • Mniej formalności niż w AS.
 • Jedna osoba decyduje o wszystkim w firmie.

Wady

 • Osobista odpowiedzialność za długi i zobowiązania.
 • Nadwyżka podlega opodatkowaniu, a strata podlega odliczeniu wraz z innymi dochodami właściciela, takimi jak dochód z wynagrodzenia.

W spółce AS czyli z ograniczoną odpowiedzialnością indywidualny uczestnik / właściciele nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Osoba ta jest odpowiedzialna tylko za kapitał zainwestowany w spółkę. Minimalny kapitał na dzień dzisiejszy wynosi 30 000 NOK.

Zobacz jakie Korzyści

 • Odpowiedzialność za dług tylko do wysokości wniesionego kapitału.
 • Opodatkowanie zysków tylko podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 • Elastyczność w pozyskiwaniu nowego kapitału i nowych właścicieli.
 • Możliwość wynajęcia lokalu we własnym domu dla spółki

Weź pod uwagę Wady

 • Więcej formalności do załatwienia niż w ENK lub ANS/DA.
 • Składki pracodawnicze muszą być płacone zarówno za własne wynagrodzenie, jak i na inne zatrudnione osoby.
 • Zamrożenie kapitału zakładowego
 • Podatek pracowniczy od wynagrodzeń oraz wypłat dla akcjonariuszy


Członkowie spółek cywilnych ANS i DA, ponoszą zbiorową lub indywidualną nieograniczoną osobistą odpowiedzialność za dług spółki. W praktyce istotne są dwie główne formy spółek cywilnych. ANS w której wszyscy uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za cały dług (odpowiedzialność solidarna). DA w której uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za cały dług firmy. Każdy uczestnik może zostać obciążony tylko do wysokości swoich udziałów własnościowych.

Korzyści

Brak wymagań dotyczących kapitału własnego.

Mniej formalności niż w AS. Możliwość pobierania środków z firmy bez płacenie podatku pracowniczego.

Niedogodności

 • Osobista odpowiedzialność za dług.
 • Płatnikami podatków od zysku są właściciele spółki.
 • Dodatek/wypłata wynagrodzenia za pracę zmniejsza obliczenie zysku.

Przy wyborze rodzaju działalności należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak. Liczba uczestników, zakres odpowiedzialności, potrzeba finansowania, osobista sytuacja finansowa uczestników rodzaj działalności itd. W razie wątpliwości powinieneś zasięgnąć kompetentnej porady. Wyszczególniona powyżej charakterystyka, nie powinno być wykorzystywane jako jedyna podstawa wyboru formy spółki, a ma jedynie służyć jako ogólna porada. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowej analizy i pomocy w założeniu firmy, chętnie pomożemy.